chriblogg

chriblogg

29 mars Rio-Sao Paulo

Jorden RuntPosted by Chri Helén Mon, March 29, 2010 15:06:54

Tidigt pa morgonen hamtar José oss i sin haftiga bil for fard till flyget.
Pa vagen aker vi forbi Sockertopps-berget och maste ta en sista bild.